Dokumenty

Każdy kierowca zawodowy, wyruszając w trasę, musi zabrać ze sobą komplet odpowiednich dokumentów. Poza tymi, które potwierdzają jego uprawnienia, niezbędne są mu również te związane z działalnością transportową przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Brak obowiązującej dokumentacji może skutkować nałożeniem dotkliwych kar – zarówno na samego kierowcę, jak i zarządzającego transportem. Jakie dokumenty konieczne są w przypadku świadczenia usług w transporcie drogowym?

Dokumentacja i jej znaczenie w transporcie

Transport i spedycja międzynarodowa sprowadza się w dużej mierze do kompletowania dokumentacji niezbędnej do wywozu towarów za granicę lub przewiezienia ich z innego kraju. Obowiązek gromadzenia dokumentacji spoczywa na każdym przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym, co szczegółowo określa prawo. Wśród niezbędnych dokumentów, będących potwierdzeniem rzetelności i profesjonalizmu przewoźnika, są między innymi te potwierdzające uprawnienia kierowców, zawierające informacje o przewożonych towarach oraz dotyczące działalności firmy. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej!

Osobiste dokumenty kierowcy

Na pokładzie pojazdu, jakim realizowany jest transport towarów, znaleźć muszą się przede wszystkim osobiste dokumenty kierowcy. Należą do nich prawo jazdy, karta kierowcy, świadectwo kierowcy i zaświadczenie o ważności badań lekarskich i psychologicznych. Niezbędny jest też zapis z tachografu, a w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – właściwy dla tego certyfikat uprawniający.

Dokumenty pojazdu

Poza osobistymi dokumentami, kierowca musi zabrać ze sobą także dokumenty dotyczące pojazdu, którym się porusza. Kluczowe są przede wszystkim dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC oraz upoważnienie do korzystania z pojazdu. Przy międzynarodowym transporcie, potrzebne jest także zezwolenie z certyfikatem EURO. Dla przewozu towarów niebezpiecznych, niezbędne jest świadectwo dopuszczenia pojazdu, a dla przewozu żywych zwierząt – świadectwo potwierdzające zatwierdzenie środka transportu, wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Dokumentacja załadunku

Aby uniknąć ewentualnych kar, kierowca realizujący zlecenie, zabrać powinien w trasę także dokumentację przewożonego ładunku. Tu główną rolę odgrywa list przewozowy, świadectwo pochodzenia towaru oraz faktura VAT, kwit wagowy lub WZ.

Dokumenty przedsiębiorstwa

Wśród dokumentów skompletowanych przez kierowcę, znaleźć muszą się również te związane z działalnością przedsiębiorstwa. Są to przede wszystkim – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz wypis licencji na transport drogowy rzeczy.

Dokumentacja firmowa

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego, potrzebne są również dokumenty przechowywane w jego siedzibie. Należą do nich zwłaszcza oryginały licencji i zezwoleń, certyfikaty kompetencji zawodowych, ubezpieczenie OC oraz wykaz pojazdów używanych przez firmę. Oprócz dokumentacji dostępu do rynku, firmy transportowe zobowiązane są do przechowywania akt pracowniczych i ewidencji pracowników.